loading

Subject: CLAS10012/U/1/SM1 - Latin 3

Department: ARTS - Hist & Phil Studies
Displaying Dates: 30 Dec 2019 - 27 Dec 2020 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
CLAS10012/U/1/SM1/L01/01 Lecture 1 Monday 16:15 17:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-156 (Lectorial Room I) 02 Mar 2020 - 06 Apr 2020, 20 Apr 2020 - 25 May 2020 02 Mar 2020
CLAS10012/U/1/SM1/T01/01 Tutorial 1 Tuesday 09:00 10:00 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-361 03 Mar 2020 - 07 Apr 2020, 21 Apr 2020 - 26 May 2020 03 Mar 2020
CLAS10012/U/1/SM1/T02/01 Tutorial 2 Thursday 16:15 17:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-354 05 Mar 2020 - 09 Apr 2020, 23 Apr 2020 - 28 May 2020 05 Mar 2020