loading

Subject: POLS20011/U/1/SM1 - The Politics of Sex

Department: ARTS - Social & Politic Sci
Displaying Dates: 30 Dec 2019 - 27 Dec 2020 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
POLS20011/U/1/SM1/T01/09 Tutorial 1 Monday 12:15 13:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-453 02 Mar 2020 - 06 Apr 2020, 20 Apr 2020 - 25 May 2020 02 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/10 Tutorial 1 Monday 11:00 12:00 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Old Arts-254 02 Mar 2020 - 06 Apr 2020, 20 Apr 2020 - 25 May 2020 02 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/08 Tutorial 1 Tuesday 11:00 12:00 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Sidney Myer Asia Ctr-G02 03 Mar 2020 - 07 Apr 2020, 21 Apr 2020 - 26 May 2020 03 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/03 Tutorial 1 Wednesday 09:00 10:00 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-354 04 Mar 2020 - 08 Apr 2020, 22 Apr 2020 - 27 May 2020 04 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/06 Tutorial 1 Wednesday 13:15 14:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-455 04 Mar 2020 - 08 Apr 2020, 22 Apr 2020 - 27 May 2020 04 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/04 Tutorial 1 Thursday 16:15 17:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-461 05 Mar 2020 - 09 Apr 2020, 23 Apr 2020 - 28 May 2020 05 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/01 Tutorial 1 Friday 13:00 14:00 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-361 06 Mar 2020 - 10 Apr 2020, 24 Apr 2020 - 29 May 2020 06 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/02 Tutorial 1 Friday 14:15 15:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Arts West North Wing-361 06 Mar 2020 - 10 Apr 2020, 24 Apr 2020 - 29 May 2020 06 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/T01/05 Tutorial 1 Friday 16:15 17:15 1:00 10‑15,17‑22 PAR-Babel-217 06 Mar 2020 - 10 Apr 2020, 24 Apr 2020 - 29 May 2020 06 Mar 2020
POLS20011/U/1/SM1/L01/01 Lecture 1 Friday 10:00 12:00 2:00 10‑15,17‑22 PAR-Medical-C403 (Wright Theatre) 06 Mar 2020 - 10 Apr 2020, 24 Apr 2020 - 29 May 2020 06 Mar 2020