loading

Subject: ECOM30002/U/1/SM1 - Econometrics 2

Department: BUSEC - Economics
Displaying Dates: 28 Dec 2020 - 26 Dec 2021 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
ECOM30002/U/1/SM1/L01/01 Lecture 1 Monday 08:00 09:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/13 Tutorial 1 Monday 10:00 11:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/14 Tutorial 1 Monday 11:00 12:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/19 Tutorial 1 Monday 12:00 13:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/09 Tutorial 1 Monday 12:00 13:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/07 Tutorial 1 Monday 13:00 14:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/15 Tutorial 1 Monday 13:00 14:00 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/17 Tutorial 1 Monday 14:15 15:15 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/08 Tutorial 1 Monday 14:15 15:15 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/05 Tutorial 1 Monday 16:15 17:15 1:00 10‑14,16‑22 01 Mar 2021 - 29 Mar 2021, 12 Apr 2021 - 24 May 2021 01 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/16 Tutorial 1 Tuesday 14:15 15:15 1:00 10‑14,16‑22 02 Mar 2021 - 30 Mar 2021, 13 Apr 2021 - 25 May 2021 02 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/02 Tutorial 1 Tuesday 15:15 16:15 1:00 10‑14,16‑22 02 Mar 2021 - 30 Mar 2021, 13 Apr 2021 - 25 May 2021 02 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/06 Tutorial 1 Tuesday 16:15 17:15 1:00 10‑14,16‑22 02 Mar 2021 - 30 Mar 2021, 13 Apr 2021 - 25 May 2021 02 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/10 Tutorial 1 Wednesday 09:00 10:00 1:00 10‑14,16‑22 03 Mar 2021 - 31 Mar 2021, 14 Apr 2021 - 26 May 2021 03 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/20 Tutorial 1 Wednesday 15:15 16:15 1:00 10‑14,16‑22 03 Mar 2021 - 31 Mar 2021, 14 Apr 2021 - 26 May 2021 03 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/03 Tutorial 1 Wednesday 16:15 17:15 1:00 10‑14,16‑22 03 Mar 2021 - 31 Mar 2021, 14 Apr 2021 - 26 May 2021 03 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/L02/01 Lecture 2 Thursday 13:15 14:15 1:00 10‑14,16‑22 04 Mar 2021 - 01 Apr 2021, 15 Apr 2021 - 27 May 2021 04 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/12 Tutorial 1 Friday 09:00 10:00 1:00 10‑14,16‑22 05 Mar 2021 - 02 Apr 2021, 16 Apr 2021 - 28 May 2021 05 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/01 Tutorial 1 Friday 11:00 12:00 1:00 10‑14,16‑22 05 Mar 2021 - 02 Apr 2021, 16 Apr 2021 - 28 May 2021 05 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/04 Tutorial 1 Friday 14:15 15:15 1:00 10‑14,16‑22 05 Mar 2021 - 02 Apr 2021, 16 Apr 2021 - 28 May 2021 05 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/18 Tutorial 1 Friday 16:15 17:15 1:00 10‑14,16‑22 05 Mar 2021 - 02 Apr 2021, 16 Apr 2021 - 28 May 2021 05 Mar 2021
ECOM30002/U/1/SM1/T01/11 Tutorial 1 Friday 16:15 17:15 1:00 10‑14,16‑22 05 Mar 2021 - 02 Apr 2021, 16 Apr 2021 - 28 May 2021 05 Mar 2021

Subject: ECOM30002/U/1/SM2 - Econometrics 2

Department: BUSEC - Economics
Displaying Dates: 28 Dec 2020 - 26 Dec 2021 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
ECOM30002/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Monday 14:15 15:15 1:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/18 Tutorial 1 Monday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/19 Tutorial 1 Monday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/20 Tutorial 1 Monday 13:00 14:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Monday 15:15 16:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Monday 16:15 17:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/03 Tutorial 1 Monday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/L02/01 Lecture 2 Wednesday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/23 Tutorial 1 Wednesday 16:15 17:15 1:00 31‑38,40‑43 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/21 Tutorial 1 Wednesday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/13 Tutorial 1 Wednesday 13:15 14:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3014 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/14 Tutorial 1 Wednesday 14:15 15:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3014 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/15 Tutorial 1 Wednesday 15:15 16:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3014 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/17 Tutorial 1 Wednesday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3014 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/24 Tutorial 1 Thursday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/09 Tutorial 1 Thursday 14:15 15:15 1:00 31‑38,40‑43 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/10 Tutorial 1 Thursday 15:15 16:15 1:00 31‑38,40‑43 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/22 Tutorial 1 Thursday 16:15 17:15 1:00 31‑38,40‑43 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/08 Tutorial 1 Thursday 13:00 14:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3014 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/12 Tutorial 1 Thursday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-The Spot-3031 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/04 Tutorial 1 Friday 13:15 14:15 1:00 31‑38,40‑43 30 Jul 2021 - 17 Sep 2021, 01 Oct 2021 - 22 Oct 2021 30 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/05 Tutorial 1 Friday 14:15 15:15 1:00 31‑38,40‑43 30 Jul 2021 - 17 Sep 2021, 01 Oct 2021 - 22 Oct 2021 30 Jul 2021
ECOM30002/U/1/SM2/T01/06 Tutorial 1 Friday 16:15 17:15 1:00 31‑38,40‑43 30 Jul 2021 - 17 Sep 2021, 01 Oct 2021 - 22 Oct 2021 30 Jul 2021